Informasjon:

Arrangører: Svolvær SoroptimistklubbSvolvær Sanitetsforening og SALT

Bakgrunn for konferansen:

Målet er å bidra til kontakt og utvikling i regionen. Begeistring og inspirasjon vil være utgangspunktet og ledetråden for arrangementet. Vi vil hente innledere og aktører utenifra og samtidig vise fram lokale krefter både kulturelt og i en næringssammenheng.

Kvinnekonferansen vil være et åpent nettverksarrangement utviklet av kvinner og for kvinner. Erfaringen viser at det oppstår en spesiell styrke gjennom det fellesskapet som oppstår på tvers av alder og miljøer. Dette er en kvalitet som vi vektlegger og som også viser seg gjennom det litt utradisjonelle samarbeidet mellom to ideelle organisasjoner og en næringslivsaktør.

Mangfoldet og fellesskapet ønsker vi at skal bidra til større bevissthet om egne krefter og muligheter. Noe som igjen kan gi inspirasjon til entreprenørskap (virketrang) og samarbeid blant kvinner. Dette som grunnlag for næringsutvikling, stedstilhørighet og trivsel.